OCHRANA SOUKROMÍ

NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH www.sp-it.cz


ZÁSADY OCHRANY OSOBNÍ ÚDAJŮ NA WEBOVÝCH STRÁNKÁCH www.sp-it.cz

Zásady ochrany osobních údajů platí pro tyto Stránky, proto si při opouštění těchto Stránek přečtěte zásady ochrany osobních údajů, které se týkají stránek, které chcete navštívit. Pokud s těmito Zásadami ochrany osobních údajů nesouhlasíte, nepoužívejte prosím tyto Stránky.

Vstupem a používáním těchto Stránek prohlašujete, že s ustanovením těchto Zásad ochrany osobních údajů souhlasíte.

Používáním těchto Stránek souhlasíte s tím, že vaše osobní údaje získané prostřednictvím kontaktního formuláře nebo jiným způsobem v souvislosti s vaším používáním těchto Stránek a Služeb, ve vztahu k těmto stránkám a službám, prostřednictvím registrace nebo jiným způsobem zahrnujícím tyto Stránky a Služby, mohou být přenášeny přes mezinárodní hranice k místům, kde se nacházejí servery podporující tyto Stránky za účelem provozování a rozvíjení těchto Stránek a Služeb, včetně přenosů ke subdodavatelem nebo zástupcem společnosti SP-IT Limited, kteří vykonávají úkoly související s těmito Stránkami a Službami, nebo za účelem uchovávání údajů v příslušných databázích.

OSOBNÍ INFORMACE

Na to, abychom v budoucnu byli schopni odpovědět na vaše dotazy nebo plnit vaše požadavky budeme vás možná muset požádat o osobní údaje, jako jsou např. vaše jméno, adresa, adresa elektronické pošty a telefonní číslo. Tyto údaje využijeme v souladu s platnými právními předpisy na odeslání odpovědí na vaše dotazy .Pokud nám zašlete poptávku, dotaz nebo pokud zašlete materiál na tyto Stránky, budeme vás možná muset kontaktovat kvůli dodatečným informacím potřebným pro zpracování nebo splnění vaší objednávky a / nebo požadavky. S výjimkou případů, kdy to vyžadují platné zákony, nepředá tyto informace třetí straně bez vašeho svolení, kromě případů, kdy to bude nezbytné pro zpracování vaší poptávky, splnění vašeho požadavku. Zároveň tímto dáváte společnosti SP-IT Limited právo na výše uvedený účel poskytnout vámi dodané informace partnerům, kteří spolupracují se společností SP-IT Limited.

PŘESNOST SHROMAŽĎOVANÝCH ÚDAJŮ

Společnost SP-IT Limited z vlastní vůle nebo na vaši žádost doplní, opraví nebo vymaže jakékoliv neúplné, nepřesné nebo neaktuální osobní údaje získané společností SP-IT Limited v souvislosti s provozem těchto Stránek.

NEZLETI​LÍ

Osoba mladší než je doporučená nebo zákonná hranice v dané zemi nesmí zasílat společnosti SP-IT Limited žádné informace. V případě, že jste mladší nebo nezletilí, budete na používání těchto Stránek nebo jakýchkoli jiných právních úkonů potřebovat souhlas rodiče (ů) nebo právního (ých) zástupce (ů), s výjimkou případů, že tyto činnosti jsou v zemi uplatňovaného práva povoleno.

ZMĚNY

Tyto Zásady ochrany osobních údajů můžeme změnit, a to kdykoliv a bez předchozího oznámení. Můžeme také změnit, upravit nebo zamezit přístup na Stránky nebo jejich obsah, a to kdykoliv a bez předchozího oznámení.

PODMÍNKY SPECIFICKÉ PRO SLUŽBY

Společnost SP-IT Limited  může mít stanoveny samostatné podmínky pro různé poskytované služby (např. Podmínky používání), ve kterých může předem upravit specifické podmínky týkající se dané služby (včetně ochrany soukromí a údajů).